Medlemskap i IL Valder

IL Valder er det største idrettslaget i Giske kommune med aktive frå barneidrett til seniornivå. Talet på kulla vil variere litt frå år til år, men vi har etablert tilbod heile vegen opp til og med seniornivå i handball og fotball, både damer og herrer. IL Valder er også representert med utøvarar på friidrettsstemner i fylket. Les meir om klubben.

Bli medlem

Velkommen som medlem i Valder! Vi benytter Spond Club som vårt medlemssystem. Dette synker direkte mot NIF sitt Min Idrett. Klikk på knappen under for å bli medlem, eller melde inn ditt barn.

Registrer deg/ditt barn som medlem

Medlemskontingent

Alle som er aktive i IL.Valder skal betale medlemsskap. Medlemskontingent for alle er satt til 200,- per år.

Kvifor betale medlemskontingent?

  • Ditt personlege medlemskap utløyser støtte fra NIF.
  • Medlemmar mellom 6-19 år som er aktive vil blant anna utløyse støtte frå lokale aktivitetsmidler (LAM) som fordelast tilbake til avdelingane.
  • Inntektene brukast til å dekke kostnader hovudlaget har i form av drift av anlegg, forsikring og andre kostnader som er knytt opp til dette for å opprettholde ein trygg aktivitetskvardag for våre medlemmar 
  • For å vere stemmeberettiga i saker som omhandler IL. Valder må ein ha betalt medlemskap i klubben.

 

Medlemskontingent og Treningsavgift

Medlemskontingenten må ikkje forvekslast med treningsavgifta, der sistnevnte er tilpassa kostnaden for å delta i ei av gruppene sitt aktivitetstilbud. Treningsavgifta betales til gruppa, medan medlemskontingenten betales til hovudlaget i IL Valder. Medlemsskapet må være i orden for at forsikringsordningane i idretten skal gjelde. Det er ikkje nok å betale treningsavgift aleine.

Ta kontakt ved spørsmål

Alle spørsmål angående medlemskap sendes til medlem@ilvalder.no 

Vedlagte filer

Tilbake