Barneidretts- og klubbforsikring

Alle barn som er medlem av lag tilslutta Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) eller som deltek i organisert aktivitet i klubben/laget sitt regi er forsikra gjennom Gjensidige barneidrettsforsikring.

For forsikringsavtalen gjeld vilkår for Idrettsforsikring og dei generelle vilkår, så fremt desse ikkje er fråvikne i bestemmelsane nedanfor.

Forsikringen omfattar barn til den dato dei fyller 13 år.

Forsikringspremien betales av NIF.

Bruk denne linken ved melding av skade eller fyll ut skadeskjema og send dette til dagleg leiar på e-post