Samtykke til fotografering

I IL Valder brukar vi ofte bilde og film for å vise fram aktivitetar/arrangement. I slike høve må vi ha eit samtykke frå foreldre/føresatte, om det er greitt at bilder/film blir publisert. (Vi ønsker i høgst mogleg grad bruke bilder tatt på litt avstand) Når man samtykkjer til dette, kan Il Valder:

  • Ta bilder/film av barnet/a
  • Publisere bilde på åpne/passordbeskytta nettside
  • Dele bilder av barnet/a i sosiale medier, som Facebook, Instagram og på IL Valder si nettside
  • Publisere bilder i trykksaker relatert til IL Valder

Elles følgjer vi desse retningslinjene:

  • IL Valder vil ikkje frigjere digitale bildekopiar av barnet/a uten spesifikt samtykke frå dei føresatte
  • IL Valder vil ikkje ta bilder av barna når de er svært lettkledde
  • Bilder som publiseres på nett vil alltid legges ut i ein kvalitet som gjer det lite attraktivt for andre å manipulere dei eller bruke dei i andre samanhengar