Hovudstyret er samansett av arbeidsutvalget, som er direkte valde til hovudstyret, samt gruppeleiarar i dei fire undergruppene. Hovudstyret er det leiande organet under årsmøtet.

 

Tittel

Navn E-post Telefon
Styreleiar Jarl Olav Sæther Send e-post 90028077
Nestleiar Roar Blindheim Send e-post 97755387
Sportslig leiar Marthe Knutsen Send e-post 99435772
Leiar fotball Johan Giskeødegård Send e-post 92010076
Leiar friidrett Ledig verv Send e-post  
Leiar barneidrett Andreas Bremnes Send e-post

92045586

Leiar håndball  Solveig Drøpping Sæther Send e-post

90634977

Økonomiansvarleg Silje Brungodt Send e-post

98438799

Styremedlem Trine Klemetsen  

 

Varamedlem Steinar Severinsen  

 

Klikk her for å få oversikt over alle styrereferat.