Tittel Navn E-post Telefon
Styreleiar Johan Giskeødegård Send e-post 92010076
Dugnad - og arrangementsansvarleg Susann Sønderland Send e-post 92628795
Sportslig leiar Steffen Oksnes Elde Send e-post

93814706

Styremedlem Silje Haus Rendal Send e-post

90086044

 

Styrereferat

Klikk her for å få oversikt over alle styrereferat.