IL Valder er det største idrettslaget i Giske kommune med aktive frå barneidrett til seniornivå. Talet på kulla vil variere litt frå år til år, men vi har etablert tilbod heile vegen opp til og med seniornivå i handball og fotball, både damer og herrer. IL Valder er også representert med utøvarar på friidrettsstemner i fylket.

Aktivitetane drivast på Valdervoll samt i Giske kommunale idrettshall. Alle månader i året er Valder presentert i ein eller annan idrett på eige anlegg, rundt i fylket samt utover fylkesgrensa på cuper og andre typer kampar, arrangement og samlingar.

Hovedstyret

Styremedlemmar veljast for 2 år i gongen. Sjå kven som sitt i hovudstyret.

Medlemskap

IL Valder benytter Spond Club som medlemsregister.

Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og sine barn som medlem i klubben.
Les meir om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem