Idrettsskule for barn(meir kjend som barneidrett). Årsmøtet i I.L. Valder vedtok hausten 1994 at idrettslaget for framtida skal tilpasse sitt tilbod til barn til Norges Idrettsforbunds bestemmelser om barneidrett. Det vart i den forbindelse vedteke at ei barneidrettsgruppe med medlemmar peika ut av særidrettsgruppene og underlagt hovedstyret skulle vere ansvarlege for at barneidretten blir drifta i samsvar med NIF sine bestemmelser.  Ein stor del av det praktiske idrettsarbeidet må for dei yngste fortsatt bli organisert i dei ulike gruppene.

Her er alle vi som driver barneidretten 2022/23. Lurer du på noe, ta gjerne kontakt!

Trenere

Hovedtrener Navn Telefon
2016 Simen Skuseth 92421066
2015 Sissel Kolaas Halsebakk 91342719
2014 Øivind K. Kjerstad 97745157
2013 Christina Hessen 97125757

Styret

Tittel Navn E-post Telefon
Styreleiar Robin Aag Send e-post 92269313
Arrangementsansvarleg Hilde L.Langås Send e-post 95111821
Sportsleg leiar Bjørn Sande Send e-post 92465659
Utstyrsansvarleg Heidi Husevåg Send e-post 47634598
Kasserer Kariann G.Holm Send e-post 95838767

Bli medlem

Foreldre/ foresatte bes om å registrere seg og/eller sine barn som medlem i klubben.
Les mer om medlemskap i klubben

Registrer deg/ditt barn som medlem