Målet med Kvalitetsklubb er å bidra til å utvikle tydelige verdier, øke kompetansen og etablere ryddige strukturer, slik at Valder kan tilby aktivitet med kvalitet.

Kvalitetsklubb nivå 1 inneholder disse 4 hovedområdene:

Aktivitet, Organisasjon, Kompetanse og Samfunns- og verdiarbeid.

Et gitt kriteriesett må utformes, implementeres, oppfylles og vedlikeholdes. 

Valder ble godkjent som Kvalitetsklubb nivå 1 av NFF i desember 2016. Siden 2016 har vi levert årlige revisjoner. 

Det aller meste av informasjonen finnes i Sportsplanen og Klubbhåndboken.

Klubben skal ha en plan som beskriver hvordan de rekrutterer nye årskull med spillere og hvordan spillerne blir tatt i mot og gitt et likeverdig tilbud.

Kvalitetsklubb i NFF