Dato for årleg møte er no satt. Dette blir på Valdervoll den 27/2 kl 18.00