Barneidretten held sitt årlege møte onsdag den 15.februar kl 19.00 på Valdervoll.

Sakspapir er vedlagt.

Alle medlemmar er velkomne!