Friidrettsgruppa avholder sitt årlege møte torsdag 2.mars kl 19.00

Sakspapir vedlagt.