Sakspapir til årleg møte er no klare, sjå vedlegg.