Fotballskulen vil vere på Valdervoll 17.-18. juni. Open for jenter og gutar, frå førskulen tom. 8. klasse

Påmeldinga blir i år igjen via Tikkio:

Påmelding 2023


Påmeldinga må innehalde NAMN PÅ ELEV og FØDSELSÅR.
Betaling kr. 500,- pr. elev

Søskenmoderasjon:*
kr. 900 for 2 søsken
kr. 1200 for 3 søsken
*(søskenmoderasjon reknast automatisk i Tikkio)

Laurdag: 10.00 – 15.00
Aktivitetar på kunstgrasbana og eventuelt grasbana (ifht. påmelding og ver)

Søndag: 10.00 – 15.00
Aktivitetar på kunstgrasbana og eventuelt grasbana (ifht. påmelding og ver)

T-skjorte, TINE-produkt og lunch til alle.

Vi planlegg eit godt sportsleg tilbod i år også, sjølv om trivsel, leik og Fair Play framleis er viktigaste moment.

Instruktørane våre er primært henta frå klubben si senioravdeling.
Desse instruerast grundig i førekant, slik at alle borna får eit minnerikt opphald.

Open kiosk kvar dag.

Vi gler oss!